Go to Top

İnsan Kaynakları

Başarımızın çalışanlarımızın mutluluğu ile doğru orantılı olduğu bilinci ile maddi ve manevi çalışma şartlarımızı geliştirmeyi en önemli çalışan prensibi kabul ediyoruz. Çalışanlarımızın üyesi olmaktan gurur duydukları bir organizasyonu hedefliyoruz. Bu organizasyon içinde her bireyin maksimum katkısı ile başarılı bir geleceğin olacağına inanıyoruz. Burada edinilen bilgilerin, kazanılan deneyimlerin kurumumuzu Enafarma Akademisi haline getirmesi için çalışıyoruz.

  • İşe Alım

  • Perf. Yönetimi

  • Kariyer Yönetimi

  • Eğitim Yönetimi ve Gelişim Planı

  • Motivasyon ve Ödüllendirme

  • Ücret Yönetimi

Şirketimiz içerisinde oluşan açık pozisyonlara; kurum kültürü, politikası ve hedeflerine uygun özellik ve yetkinliklere sahip adaylar istihdam etmekteyiz.

İşe alım sürecimiz, şirketimize çeşitli yollardan (e-mail, fax, internet sitemiz,www.kariyer.net ve www.yenibiris.com ) ulaştırılan başvuruların değerlendirilmesi ile başlamaktadır.

Şirket içerisindeki açık pozisyonlarla ilgili işbirliği halinde olduğumuz www.kariyer.net ve www.yenibiris.com isimli insan kaynakları sitelerinden yapılan iş başvuruları aday havuzumuzda toplanmaktadır. Aranılan pozisyonla ilgili gerekli yetkinliklere sahip ve pozisyon gerekliliklerine cevap veren başvurular, ilgili “muhtemel aday havuzumuza” yönlendirilir.

İstanbul dışındaki bölgelerimiz için başvuruda bulunan ürün Danışmanı (Tıbbi Mümessil) adayların ilk iş görüşmeleri, ilgili Bölge Yöneticisi ile gerçekleştirilmektedir. İlk görüşmenin olumlu geçmesi durumunda aday, İnsan Kaynakları ve Satış Müdürü ile ikinci bir görüşme yapmak amacı ile İstanbul’daki merkez ofisimize yönlendirilir.

Görüşme süreçleri tamamlandıktan sonra, uygun bulduğumuz adaylara iş teklifinde bulunuyoruz. Teklifin kabul edilmesi durumunda, yeni çalışma arkadaşımızla yolumuza devam ediyoruz.

Açık pozisyonlarımızı görmek ve iş başvurusunda bulunmak için, www.kariyer.net ve www.yenibiris.com adreslerini kullanabilirsiniz.

Kurumsal gelişimin kişisel başarıyla mümkün olacağı inancından yola çıkarak, çalışanlarımızın mesleki ve kişisel gelişimlerini en üst seviyeye taşımalarına katkıda bulunmak, mevcut görevlerinde yapabileceklerinin en iyisini yapmaları için gerekli desteği almalarını sağlamak, kuruma bağlılıklarını sürekli kılmak amacıyla performans yönetimine büyük önem veriyoruz.

Performans değerlendirme, saha satış ekibi ile yıl içerisinde dönemsel olarak gerçekleştirilen ikili ziyaretler, sınav notları, bölgesel ve kişisel satış performansı doğrultusunda yılda bir kez elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Genel Merkez çalışanlarımızın performans değerlendirmeleri, bağlı oldukları yöneticileri ile dönemsel olarak gerçekleştirdikleri performans görüşmeleri, yıl içerisindeki kişisel ve mesleki ilerleme ve başarıları dikkate alınarak düzenlenmektedir.

Performans Yönetimi, çalışanlarımıza, kendi başarılarını ve geliştirmeleri gereken yönlerini görmelerini sağlamakla beraber, kurumumuzun, çalışanlarla belirlediği hedeflerin ne ölçüde yerine getirildiğine dair veriler sunarak, eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesine katkıda bulunan en önemli İnsan Kaynakları uygulamalarımız arasında yer almaktadır.

Geleceğin yöneticileri ve lider kadrolarının yalnızca ilk basamaktan itibaren şirket bünyesinden yetiştirilmesi, kurum kültürümüzün önemli bir parçasıdır. Her yönetici, ENA FARMA’un birinci kademe çalışma düzeyi olan Ürün Danışmanlığı (Tıbbi Mümessillik) görevini başarı ile gerçekleştirmek ve burada yeteri kadar deneyim kazanmış olmak durumundadır.

Şirketimizin gelecek dönem hedeflerine ulaşmasındaki en önemli yapı taşlarını, çalışanlarımız için oluşturduğumuz eğitim ve gelişim projelerimiz belirlemektedir.

Çalışanlarımızın bulundukları görevdeki mevcut düzeyleri ile o görevin istenilen düzeyi arasındaki farkın giderilmesi, uzmanlıklarının arttırılarak, becerilerinin geliştirilmesi için gerekli olan eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını belirleyerek, gerek dönemsel gerekse ihtiyaca yönelik eğitim programlarının düzenlenmesi ve en etkin geri dönüşün alınması temel gelişim planlamalarımız arasında yer almaktadır.

Organizasyonel amaçlarımızı gerçekleştirmede, verimliliği arttırmak, çalışanlarımızın iş yaşamına ve şirkete olan bağlılıklarını sürekli kılmak amacıyla çalışanlarımızın yıl içerisinde gösterdikleri performansa bağlı olarak maddi ve manevi ödüllendirmeler yapılmaktadır.

Pozisyon değişikliği, terfi gibi uygulamalarda ücret değişiklikleri, şirketimiz tarafından hazırlanan ücret politikası çerçevesinde değerlendirilmektedir.